חיפוש

מודעות עבור מיזם כתיבת ספר התורה


עיצוב פליירים עבור מודעה לתרומה עבור כתיבת ספר תורה

ובצידו השני- סימני ר"ה לחגכמו כן מודעה נוספת
#פלייר #מודעות #מודעה #סימניראשהשנה

10 צפיות