חיפוש

מיתוג להכנסת ספר תורה- הזמנת כבוד, סדר יום האותיות, רולאפ, כרטיסים ועוד...


עברה שנה מפתיחת המיזם

ב"ה הכנסת ספר התורה תתקים בעזהי"ת בעוד פחות מחודש

צד אחד- הזמנת כבוד

צד ב- פרטים לגבי סדר יום כתיבת האותיות

כרטיסי כניסה


רולאפ


מודעות 'כנף' לעלון

כל שבוע משתנה- 2 צדדים לשבוע. במשך 4 שבועות
תפריט המונח על שולחנות הסועדים בסעודת המצוה