top of page

מגבית לונדון תשפ''ב

שנה שלישית שיוצא ב"ה לזכות לעבוד מטעם משרד הפרסום 'אוצר'

לקמפיין מגבית בלונדון עבור ארגון 'משמחי השבת'

מצורפות כמה טעימותנתחיל בלוגו שליווה את הקמפייןשנכנס ל'מטבע'המודעה:


הזמנות כבוד


פרוספקט

רולאפעיצובים נלווים58 צפיות

פוסטים קשורים

הצג הכול
bottom of page